پیشتازی

فعالیت داوطلبانه جوانان نباید محدود به خیریه ها باشد

  •  
در رسانه‌ها معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کار،تعاون و رفاه استان اصفهان:فعالیت داوطلبانه جوانان نباید محدود به خیریه ها باشدمعاون اشتغال و کارآفرینی اداره کار،تعاون… مطالعه بیشترفعالیت داوطلبانه جوانان نباید محدود به خیریه ها باشد »

پویش پیشتازی،جوانان را به بدنه اقتصادی شهر معرفی می کند/کارداوطلبانه، فعالیتی برد برد برای جوانان و کارفرمایان

  •  
در رسانه‌ها کوروش خسروی در نشست تخصصی پیشتازی جوانان مطرح کرد:پویش پیشتازی،جوانان را به بدنه اقتصادی شهر معرفی می کند/کارداوطلبانه، فعالیتی برد برد برای جوانان… مطالعه بیشترپویش پیشتازی،جوانان را به بدنه اقتصادی شهر معرفی می کند/کارداوطلبانه، فعالیتی برد برد برای جوانان و کارفرمایان »