هلال احمر

انعقاد تفاهم نامه همکاری پویش پیشتازی و هلال احمر اصفهان

  •  
تفاهم نامه همکاری میان پویش پیشتازی و سازمان هلال احمر استان اصفهان منعقد گردید.به گزارش روابط عمومی پویش پیشتازی جلسه امضا تواهم نامه همکاری با… مطالعه بیشترانعقاد تفاهم نامه همکاری پویش پیشتازی و هلال احمر اصفهان »