رونمایی گزارش اولین دوره طرح جامع از مهارت تا اشتغال

رونمایی از گزارش عملکرد اولین دوره طرح جامع از مهارت تا اشتغال

یکی از مهمترین چالش های آموزش عالی و جامعۀ جوان کشور عدم توازن در تأمین نیروی انسانی و نامتناسب بودن آموخته ها با نیاز شرکت های فعال و نیازهای واقعی کشور و همچنین عدم اشتغال مناسب دانش آموختگان دانشگاهی است. در دهۀ اخیر مسأله اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی یکی از مهمترین مسائل روز کشور است، چرا که با ورود موفق جوانان به بازار کار آرامش، عزت نفس و در نتیجه سلامت روانی بیشتری در جامعه حکم فرما می شود. از این رو به لحاظ اینکه منابع انسانی مهمترین سرمایه های شرکت ها محسوب می شوند، الزام است به جهت تقویت تخصص نیروهای جوان، مسیر کسب تجربه و بهبود عملکرد در سازمان ها و شرکت ها تسهیل یابد. امروزه این مهم با توجه به مهارت محور شدن بخش صنعت و اشتغال در کنار تحصیلات دانشگاهی، اهمیت ویژه ای به خود گرفته است و فعالیت های عملی مطابق با رشته تحصیلی برای کسب تجارب بیشتر و آموزش صحیح به صورت داوطلبانه انجام می شود.

به همین منظور و برای اینکه جوانان قادر باشند در دهه 20 تا 30 سالگی اقدام به پرورش و توانمندسازی استعدادهای خود نموده و چشم اندازهای 30 تا 40 سالگی خود را مکتوب نمایند و برای رسیدن به اهداف خود قدم های روشن و درستی بردارند. پویش پیشتازی طرح جامع از مهارت تا اشتغال را تهیه و تدوین نمود که در این راستا اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان اصفهان با پویش پیشتازی مشارکت داشته است. این طرح با ارائه بستر آموزشی هدفمند و استفاده از تخصص و مهارت خبرگان صنعت و کسب و کار در جهت تقویت و پرورش نیروی انسانی توانمند در کشور و شهر مؤثر واقع شد. با توجه به اهداف مذکور و مهارت های کلیدی موردنظر، این دوره به دو مجموعۀ مهارتی، مهارت های سخت (Skills Hard) به منظور پرورش توانمندی های تخصصی و مهارت های نرم (Skills Soft) به منظور توسعۀ عملکرد فردی، تقسیم گردید. از مهمترین بخش های این طرح می توان به ارائه فرصت فعالیت داوطلبانه در صنعت به منظور محک توانمندی های فردی و تجربه حضور در محیط واقعی کار و در بخش تخصصی به تسهیل جذب و استخدام مخاطبین مورد نیاز اشاره نمود که گزارش آن در لینک زیر در دسترس می باشد.