اعلام آمادگی جهت حضور در دوره تخصصی و مصاحبه استعدادسنجی

پیش ثبت نام دوره تخصصی طرح جامع از مهارت تا اشتغال

    با توجه به سطح خود، گروه مورد نظرتان را انتخاب نمایید