اعلام آمادگی جهت حضور در دوره تخصصی و مصاحبه استعدادسنجی

پیش ثبت نام دوره تخصصی طرح جامع از مهارت تا اشتغال

    با توجه به سطح خود، گروه مورد نظرتان را انتخاب نمایید
  • با توجه به انتخاب حوزه مورد نیاز خود، اولویت عناوین تخصصی مد نظر خود را ذکر نمایید. (به عنوان مثال در صورت انتخاب حوزه توسعه دهندگان یک اولویت اعلامی می‌تواند به صورت: «اولویت اول: Python - اولویت دوم: JAVA - اولویت سوم: C#» باشد.