ویژه متقاضیان دوره های نرم اولین دوره طرح جامع از مهارت تا اشتغال

مرحله 1 از 3 - مشخصات اولیه

0%
  • ذکر نام و نام خانوادگی مطابق شناسنامه
  • فرمت فایل بارگذاری شده: jpg, png, jpeg
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg.
  • محل صدور شناسنامه