ویژه متقاضیان دوره‌های نرم دومین دوره طرح جامع از مهارت تا اشتغال

مرحله 1 از 3 - مشخصات اولیه

0%
  • ذکر نام و نام خانوادگی مطابق شناسنامه
  • فرمت فایل بارگذاری شده: jpg, png, jpeg
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg.
  • محل صدور شناسنامه

متقاضی محترم دومین دوره طرح جامع از مهارت تا اشتغال (بخش مهارت‌های نرم) زمان ثبت درخواست صدور گواهی پایان دوره به پایان رسید.